ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23/06/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ” (ดู:4)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนคลองบางไทร หมู่ที่ 6 (ดู:9)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มายื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุขสำราญ หมู่ที่ 6 (ดู:11)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (ดู:7)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา (ดู:27)(วันที่:23/06/2560)