ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/11/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บ้านแดน รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ ม.1,ม.2 ตำบลบ้านแดน (ดู:58)(วันที่:06/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู:55)(วันที่:06/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:52)(วันที่:06/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตทางเข้าออกของรถภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9 (ดู:56)(วันที่:06/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พื้นสนามกีฬามีส่วนผสมของเม็ดยางสังเคราะห์ที่ทำมาจากยางพารา (ดู:54)(วันที่:06/12/2559)