ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/04/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (ดู:40)(วันที่:28/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) (ดู:46)(วันที่:28/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากซอยชุมชนสามัคคี 10 (ดู:41)(วันที่:28/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างร้านทองบุญชูตรงข้ามบ้านเลขที่ 184/35 (ดู:42)(วันที่:28/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณหนองเครือเขาโค้ง หมู่ที่ 2 (ดู:37)(วันที่:28/04/2560)