ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31/03/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลไพศาลี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2557 (ดู:46)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 15 โครงการ (ดู:59)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคาร (ดู:55)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู:51)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 11 โครงการ (ดู:50)(วันที่:18/04/2557)