ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/10/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ทำความดีด้วยหัวใจ” (ดู:6)(วันที่:22/10/2560)
ข่าวจาก facebook: “ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ” (ดู:6)(วันที่:22/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด (ดู:17)(วันที่:22/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ดู:15)(วันที่:22/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศอำเภอไพศาลี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด สมัยวิสามัญฯ (ดู:43)(วันที่:21/10/2560)