ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/01/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อ่งสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:2)(วันที่:19/01/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:2)(วันที่:19/01/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตัวยู ซอยแยกซอยสารภี 2 (ข้างบ้านเลขที่ 33) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:2)(วันที่:19/01/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสุวรรณสังข์ (ข้างบ้านเลขที่ 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:1)(วันที่:19/01/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กน9916 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:2)(วันที่:19/01/2561)