ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ (ดู:40)(วันที่:24/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการซื้อรถฟาร์มแรคเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน (ดู:41)(วันที่:24/11/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ดู:51)(วันที่:24/11/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ดู:49)(วันที่:24/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว (ดู:42)(วันที่:24/11/2557)