ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย” (ดู:34)(วันที่:27/10/2559)
ข่าวจาก facebook: “ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย” (ดู:34)(วันที่:27/10/2559)
ข่าวจาก facebook: “ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย” (ดู:35)(วันที่:27/10/2559)
ข่าวจาก facebook: “...คนสำราญ งานสำเร็จ...” (ดู:40)(วันที่:26/10/2559)
ข่าวจาก facebook: “...แผนเป็นเครื่องมือ...ของการทำงาน” (ดู:31)(วันที่:26/10/2559)