ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/11/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ท่างิ้ว ยกเลิกการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:55)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ดู:46)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าโรงสูบน้ำ (ดู:49)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ดู:44)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังมหากร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ดู:40)(วันที่:27/11/2558)