ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/08/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:5)(วันที่:09/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานของผุ้บริหารเทศบาลตำบลทับกฤช (ดู:11)(วันที่:17/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่องประมูลจ้างเหมาถมดินบนพื้นที่ดินเทศบาลตำบลทับกฤช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) (ดู:9)(วันที่:17/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองเบน (ดู:10)(วันที่:17/08/2560)
ข่าวจาก facebook: “...สภากาแฟสัมพันธ์...” (ดู:6)(วันที่:16/08/2560)