ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/08/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (ดู:10)(วันที่:23/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ด้อยโอกาส (ดู:54)(วันที่:22/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างลานกีฬา (ดู:51)(วันที่:22/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.พยุหะสอบราคาซื้อโคมไฟถนนหลังเต่า (ดู:56)(วันที่:22/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (ดู:55)(วันที่:22/08/2557)