ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14/01/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ดู:169)(วันที่:04/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู:175)(วันที่:04/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางประมุง (ดู:205)(วันที่:03/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ (ดู:215)(วันที่:03/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 15 (ดู:173)(วันที่:03/05/2559)