ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู:23)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน (ดู:20)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:22)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ดู:22)(วันที่:21/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:21)(วันที่:21/10/2557)