ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/04/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ (ดู:13)(วันที่:28/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ดู:12)(วันที่:28/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ (ดู:15)(วันที่:28/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:13)(วันที่:28/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจัดซืดรถยนต์บรรทุกดีเซลติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ดู:12)(วันที่:28/04/2558)