ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:36)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียและอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 (ดู:32)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น (ดู:47)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ดู:40)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) (ดู:39)(วันที่:02/09/2557)