ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.วังน้ำลัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู:13)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไพศาลี เรื่อง สอบราคางานจ้างจำนวน 4 โครงการ (ดู:24)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเส่นพัฒนาการเด็กประฐมวัย (ดู:26)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:24)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเบน (ดู:20)(วันที่:31/07/2557)